ITA64

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาไทย)


ประกาศเจตจำนงสุจริต (Eng)