ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34 /2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34 /2564 ผ่าน Video Conference โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1