ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network : RN) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูวิทยากรรักษ์พงไพร

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network : RN) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูวิทยากรรักษ์พงไพร (ชัยภูมิ ยโสธร อุบลราชธานี และกาฬสินธุ์) ระหว่างวันที่ 14-15กันยายน 2563 ณ เฮือนกาฬสินธุ์-สวนดอนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์