ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากมลาไสย โดยประชุมผู้บริหารและคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากมลาไสย โดยประชุมผู้บริหารและคณะครู ชั้นประถมศึกษาปีที3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์