ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย เป็นสถานที่ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 โดยสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลครู