ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และคณะออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่ 2”

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และคณะออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล “เกียรติยศเราสร้างเองได้ปีที่ 2” สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

38คุณ, Sornor Nip Kulchit, Siwa Nil และคนอื่นๆ อีก 35 คนความคิดเห็น 3 รายการแชร์ 1 ครั้ง