ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานดำเนินการประชุมการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

เวลา 13.30 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1