ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยฝึกที่ 23

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรพี่เลี้ยงและผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยฝึกที่ 23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์