ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามจุดเน้น “KALASIN 1 MODEL” ปีงบประมาณ 2564 เพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่องคำ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามจุดเน้น “KALASIN 1 MODEL” ปีงบประมาณ 2564 เพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่องคำ อำเภอร่องคำ ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านใต้วิทยา อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์