ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานดำเนินการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการปีใหม่ ปี 2564

ณ ห้องประชุมแพรวา เวลา 13.30 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการปีใหม่ ปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมานสามัคคีให้กับบุคลากรในสำนักงานและสถานศึกษาร่วมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่