ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

19 เมษายน 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 มอบหมายให้ นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผอ.สพป.กส.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล “คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” ประจำปี 2564 ในการนี้ ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กส.1 ได้ให้เกียรติชื่นชมผลงาน ณ ห้องประชุมแพรวา

One Reply to “19 เมษายน 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 มอบหมายให้ นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผอ.สพป.กส.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล “คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” ประจำปี 2564 ในการนี้ ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กส.1 ได้ให้เกียรติชื่นชมผลงาน ณ ห้องประชุมแพรวา

Comments are closed.