ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

One Reply to “ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

Comments are closed.