ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชม Video Conferenceการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1