ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษกาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง ผลการประเมินเพื่้อคัดเลือก “คนดีศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1” ประจำปี พ.ศ.2564