ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1