Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย ประกอบด้วย น.ส.กฤติยา นนท์บัณฑิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสมเกียรติ ภูโอบ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ นางกัลยารัตน์ ทองระยับ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ดังนี้ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย โรงเรียนนามลวิทยาคาร โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา และโรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร