ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมโปงลาง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการกับคณะบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา