ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผล​ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐชัย บูรวัตร ผอ.​ รร.ห้วยตูมวิทยาคาร นายอภิชาต อรรคอำนวย ผอ.​ รร.โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา และนางสุภาพ อามาตย์ภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ออกประเมินสัมฤทธิผล​ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นางสาวนันทรัตน์ เดชสะท้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสนวน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะครูโรงเรียนบ้านดอนสนวน ผอ.ชัยชนะ ทองจรัส ประธานกลุ่มเครือข่ายโสมพะมิตร และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มาร่วมให้กำลังใจ อย่างดียิ่ง