ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนปฐมวัย “อาคารธนะพัฒน์อุปถัมภ์”

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนปฐมวัย “อาคารธนะพัฒน์อุปถัมภ์” โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1