ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการมอบหมายนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ”

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการมอบหมายนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ” ผ่านช่องทาง สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1