ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุรพงศ์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคลล แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยนายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเขียวมรกต