ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าประชุมหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิเศษ พลอาจทัน หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบให้นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าประชุมหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับฟังคำชี้แจงโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้ประสานงาน โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน