ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไม่ทนต่อการทุจริต” วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.15 น. นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ เขียวไกร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้อำนวยการ กลุ่ม และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต