ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำนิสิตปริญญาโท ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา

วันที 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำนิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิชาเอกบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-net ของนักเรียน โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา อำเภอร่องคำ ในการนี้ นายพงษ์พิชญ์ บัวอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ