ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมต้อนรับและรายงานผลการตรวจราชการแก่ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ การตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมต้อนรับและรายงานผลการตรวจราชการแก่ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ การตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า 2019 เวลา 09.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์