ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ระหว่าง วันที่ 12-16 กันยายน 2565 ยอดรวมทั้งสิ้น 440 คน