ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ทำบุญตามโครงการเข้าพรรษาพากันไปทำบุญ ครั้งที่ 10/2565

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นางกฤตาพร ธรรมวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมทำบุญตามโครงการเข้าพรรษาพากันไปทำบุญ ครั้งที่ 10/2565 พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยยาสน์เป็นเจ้าภาพ ยอดปัจจัยใน การถวายวัด จำนวน 20,877 บาท ณ วัดอินทร์ประทานพร ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายณัฐชัย บูรวัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยยาสน์คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้การต้อนรับ เป็นอย่างดียิ่ง