ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2563

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมประชุมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2563 วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม
แพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1