ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2563

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 35/2563 วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1