ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พบคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2563

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พบคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1