ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานกิจกรรมการปลูกต้นไม้โครงการเสริมสร้างสุจริตและจิตสาธารณะโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ (60) พรรษา

เวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานกิจกรรมการปลูกต้นไม้โครงการเสริมสร้างสุจริตและจิตสาธารณะโครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ (60) พรรษา ณ โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์