ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564