ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุมทางไกลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1,2,3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1