ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ประธานการประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

เวลา 09.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1