ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ 1/2564

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารปะถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1