ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบท อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบท อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเน้นย้ำให้สถานศึกษาดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะครู ณ โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุงสะอาดสมศรีวิทยา บ้านห้วยแสง โนนสวรรค์ประชาสรรู์ภูปอ ภูปอวิทยา และโรงเรียนหนองแวงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายณัฐชัย บูรวัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่าย คณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง