ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาญยุทธ ไสยยาศรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อน ลำปาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบทของสถานศึกษาเน้นย้ำให้สถานศึกษาดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะครู

เวลา 13.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาญยุทธ ไสยยาศรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบทของสถานศึกษาเน้นย้ำให้สถานศึกษาดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะครู ณ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี โรงเรียน นาขามร่วมราษฎร์บำรุง โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวัชรพงษ์ ญาณกาย ประธานกลุ่มเครือข่ายและคณะครูให้การต้อนรับ