ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อม คณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายสุริยา ผ่องเสียง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวนิพพิทา กุลชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกฤตราพร ธรรมวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวนพมาส ผาสุขเลิศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงพรทิพย์ โสภีร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ เด็กหญิงรัตนา โสภีร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองแวงเหนือ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมของนักเรียนจาก ผู้ปกครอง โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ และได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ