ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทางระบบออนไลน์ (Zoom)

20 เมษายน 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 น.ส.กฤติยา นนทท์บัณฑิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ น.ส.ลภัสพร กำจร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทางระบบออนไลน์ (Zoom)