ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผล​ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางทัดตะวัน นามจุมจัง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐชัย บูรวัตร ผอ.​ รร.ห้วยตูมวิทยาคาร นายอภิชาต อรรคอำนวย ผอ.​ รร.โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา และนางสุภาพ อามาตย์ภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ออกประเมินสัมฤทธิผล​ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางทัดตะวัน นามจุมจัง ผู้อำนวยการโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม อำเภอกมลาไสยในการนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะครูโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม อย่างดียิ่ง