ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผล​ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นายเธียรชัย ประกอบเลิศ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐชัย บูรวัตร ผอ.​ รร.ห้วยตูมวิทยาคาร นายอภิชาต อรรคอำนวย ผอ.​ รร.โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา และนางสุภาพ อามาตย์ภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ออกประเมินสัมฤทธิผล​ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นายเธียรชัย ประกอบเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ อำเภอกมลาไสย ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะครูโรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์อย่างดียิ่ง