ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายอดุลย์ ภูปลื้มนายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และผู้อำนวยการ กลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อรับทราบนโยบายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่แนวปฏิบัติต่อไป