ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวกฤติยา นนท์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์