ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ครั้งที่ 3/2565

เวลา 09.00 น. วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ครั้งที่ 3/2565 ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียน หนองแคนวิทยา ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์