ข่าวและกิจกรรมสำนักงานเขต

ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33/2565

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 07.30-09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33/2565 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน