Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

NWS2 Model โดยนายอุทิศ เชื้อบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงแสน