Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

THANGAM Model โดยนายรักษ์ พรชะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่างาม

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา THANGAM Model
โดยนายรักษ์ พรชะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่างาม