Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

SUMROENG Model โดยนายโอภาส พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเริงวิทยา

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา SUMROENG Model
โดยนายโอภาส พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเริงวิทยา