Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

KPW Model โดยนายณัฐธนิน แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา KPW Model
โดยนายณัฐธนิน แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา