Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

LAO-OI Model โดย ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์